Jak „uvařit na stavbě“ kvalitní žb. prefabrikát?

30. 01. 2023, 18:49

…. recept se skládá z vícero „ingrediencí“. Krom správného technologického postupu, vhodné receptury betonové směsi a dalších důležitých faktorů, je jednou z klíčových „příměsí“ promyšlené bednění. K jeho provedení postačí:

… a „prefabrikované tunelové ostění“ je na světě.

Jsme velmi rádi, že se ROLAND stal „spoluautorem podobného receptu“. Na stavbě SO 207 – Most na D7 přes Cítolibský potok, realizujeme bednění pro obloukové prefabrikáty. Dodali jsme dvě boční formy a jednu vrchlíkovou. První betonáže jsou za námi a nyní tedy zbývá popřát realizačnímu týmu mnoho úspěchů na stavbě a „málo bublin v betonu“!