Klenbové prefabrikáty na D4

15. 5. 2023

Na nově budované dálnici D4 se vyskytují i dva mosty, jejichž nosná konstrukce je tvořena z klenbových prefabrikátů. Tyto dílce jsou uloženy na monolitických opěrách, jsou přesypány zeminou a překlenují dálnici D4. Rozpětí těchto mostů je 34 m a výška mostu činí 10 m.

V úseku Milín–Lety se jedná o mostní objekt 3-ML-222, který převádí bývalou železniční vlečku (plánovanou cyklotrasu) přes dálnici D4. Zde je nosná konstrukce tvořena ze 6 dvojic prefabrikátů, tedy celkem 12 ks klenbových dílců.

V úseku Háje-Milín jde o ekologický most 2-HM-223, který tvoří 7 dvojic prefabrikátů, tedy celkem 14 ks klenbových dílců.

Pro společnost ABM Mosty s.r.o., která tyto klenbové prefabrikáty na stavbu dodává, ROLAND projektoval a dodával „na klíč“ kompletní bednicí formu. Základ formy tvoří stěnové bednění PANAWALL. Přesného tvaru dílců bylo docíleno díky vnitřní dřevěné konstrukci, vyrobené na CNC v součinnosti s naším strategickým partnerem – Stavby mostů a.s. Jednotlivé boxy byly smontovány předem ve výrobě, dopraveny na stavbu a poskládány vedle sebe. Celá sestava pak byla ukotvena do základové desky. Bednicí forma obsahovala také záklopy, zhotovené ze systému MC-TO v kombinaci s dřevěnými ramenáty.

Jak se staví další mosty na dálnici D4 se můžete podívat například zde: https://roland-bedneni.cz/2023/05/02/dostavba-dalnice-d4-ma-za-sebou-druhy-rok/.

Přejeme úspěšné dokončení celé stavby a těšíme se na další spolupráci!