Trafostanice Dolní Benešov

29. 5. 2023

Dolní Benešov je menší město ležící v okrese Opava, v údolí na levém břehu řeky Opavy na Hlučínsku, nedaleko hranic s Polskem. Společnost JS MONOLITY je naším významným klientem a nedávno realizovala v této obci trafostanici.

Z hlediska bednicích technologií bylo zajímavé vyhovět požadavku dodavatele, na betonáž stěn trafostanice v jedné betonážní fázi po výšce, a to do úctyhodných 7,5m. Pro tuto úlohu byl nasazen náš stěnový bednicí systém PANAWALL, ve výškové skladbě 3m + 3m + 1,5m. Postup betonáže bylo samozřejmě nutno v čase nastavit tak, aby tak čerstvého betonu na bednění odpovídal deklarované únosnosti stěnového bednění PANAWALL, a to 70 kN/m2 (při použití spínání DW 15). Jak vyplývá z přiložených fotografií, to se nakonec ukázalo jako bezproblémové a náš PANAWALL v této zkoušce jednoznačně obstál.

Kromě systému PANAWALL, kterého jsme pro tuto stavbu dodali cca 650 m2 v režimu „pronájem“, byly na uvedené stavbě nasazeny ještě systémy LOGIK 50 (cca 180 m2), dále systém PANAVELOX (pro realizaci vodorovných desek) a dílčí segmenty prvkového lešení pro práci ve výšce.

Děkujeme společnosti JS MONOLITY za zajímavou zakázku a již nyní se v našem středisku 3 – Ostrava, těšíme na další zajímavou spolupráci !