Most v ŽST Mstětice zabetonován

6. 11. 2023

Práce na modernizaci posledního úseku železniční tratě mezi Prahou a Lysou nad Labem pokračují. Součástí optimalizace tohoto velmi vytíženého šestikilometrového úseku mezi Čelákovicemi a Mstěticemi je i výstavba nového nadjezdu přes trať ČD. Nový silniční most SO 05-25-01 se nachází ve východní části ŽST Mstětice. Jedná se o most o čtyřech polích s délkou nosné konstrukce 110 m, překlenující 4 koleje a 2 výhybky.

Tento most realizuje náš významný strategický partner – Stavby mostů a.s. – a ROLAND projektoval bednění jak pro spodní stavbu, tak pro nosnou konstrukci včetně říms.

Pilíře byly betonovány včetně hlavice, takže bylo nutné vyrobit kompletní bednicí formu pro všechny výšky pilířů, s variabilní spodní částí. Jednotrámová mostovka byla betonována, kvůli termínům a výlukám na trati, najednou, na pevné skruži Pižmo a její tvar byl vyřešen osvědčeným bednicím systémem MC-120, z kterého byly vytvořeny jednotlivé bednicí segmenty. Nyní již probíhají práce na betonáži říms, pro které byly navrženy konzoly také ze systému MC-120.

S dokončením celé modernizace trati se počítá v listopadu 2025.