Najskôr most, neskôr opory

3. 6. 2024

Pri modernizácii koridoru ŽSR štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), 3. etapa sa popri hlavnom objekte realizuje aj väčšie nemenenej dôležitých konštrukcií. Jedným z nich je aj SO 08-33-17. Je to nový cestný podjazd ktorý má nahradiť pôvodný tunel, ktorého parametre boli nevyhovujúce. So svojou šírkou 4,68m bol neprehľadný a taktiež abstinovala konštrukcia chodníka a odvodnenie, ktoré by usmerňovalo vodu stekajúcu z okolitých svahov. Konštrukcia samotnej vozovky je takmer 20m pod úrovňou železničného zvršku. Premostenie dĺžky 13,5m tvoria dve samostatné konštrukcie, ktorých nosná časť vždy pozostáva z valcovaných nosníkov 9xHE600B s výškou dosky do 0,85m. Nad oporami konštrukciu tvoria priečniky s ozubom ktoré sú zasadené do úložného prahu opôr. Realizácia nadjazdu prebieha za plnej prevádzky komunikácie, a to tak, že sa odkopala len horná časť zásypu vo výške 4m.

Úlohou spoločnosti ROLAND SK bolo podoprieť oceľové profily a stabilizovať na pozícii a tiež zamedziť priehybom pri realizácie dosky. Stratené debnenie medzi nosníkmi bolo doplnené systémovým debnením na podpernom systéme OP-60 pre debnenie vykonzolovaných častí dosky. Tá najnáročnejšia časť nás ale ešte len čaká… Po odstránení zvyšnej časti zárezu bude potrebné realizovať opory – jednostranné odebnenie pilót v mieste pod ich úložnými prahmi, ako aj krídla do výšky takmer 20m a to všetko v neľahkej konfigurácii. Už sa tešíme na túto výzvu.