Ohlédnutí za modernizací plavebních komor na Gabčíkově

11. 3. 2024

Na konci loňského roku byla dokončena modernizace plavebních komor na vodním díle Gabčíkovo na Dunaji, kterou realizovala divize 8 společnosti Metrostav. Tato obrovská rekonstrukce trvající 5 let zahrnovala výměnu všech ocelových konstrukcí na obou komorách včetně horních a dolních vrat, modernizaci všech technologií a sanaci betonových konstrukcí. S tím souvisely velmi rozsáhlé bourací práce a následné dobetonávky jednotlivých konstrukcí.

ROLAND SK navrhoval a dodával „na klíč“ pro firmu Mrozek prostorovou podpůrnou konstrukci pro bourací práce a montáž nových prahů. Tuto konstrukci z našeho systému OP-60, s kterou bylo nutné se dostat až do výšky 20 metrů, můžete vidět na přiložených fotografiích, a také zahlédnout ve videu, které Metrostav zveřejnil po dokončení modernizace.

Gratulujeme všem, kteří se podíleli na tomto úspěšném kolosálním projektu.

odkaz na video Metrostav