Jak to vidíme

Pan Pier Luigi Nervi byl význačný italský konstruktér a architekt minulého století, otec vysoko-rozponových železobetonových konstrukcí. Krom jiného se věnoval navrhování betonových plavidel pro italské námořnictvo. Proč to dělal? Byl jednoduše přesvědčen, že BETON JE IDEÁLNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL, který je možno přizpůsobit jakékoliv formě, potřebě a zatížení.

Významným faktorem, který zásadně ovlivňuje možnosti použití betonu, je efektivní návrh a kvalita provedení BEDNĚNÍ A PODPŮRNÉ KONSTRUKCE – tedy dočasných stavebních konstrukcí, do kterých se betonová směs ukládá. Nároky dnešního stavebnictví jsou velmi vysoké, zejména v oblasti kvality, technicko-konstrukčního řešení, efektivní realizace, s tím související dobou výstavby a samozřejmě efektivity vynaložených finančních prostředků.

Společnost ROLAND je projekčně-inženýrská, výrobně-dodavatelská firma, která navrhuje a dodává stavební technologie ve fázi přípravy a realizace stavebního díla, právě v oblasti BEDNĚNÍ A PODPŮRNÝCH KOSNTRUKCÍ. Svá řešení a návrhy pak pro své klienty realizuje buďto formou komplexní dodávky „na klíč“ nebo formou parciální – tedy pouze v oblasti projekce, pronájmu, prodeje, montáže nebo poradenství.

Současnost

Současný tým společnosti ROLAND je sestaven z lidí, s mnohaletými zkušenostmi z různých korporátních firem v oblasti bednění, kteří již nemají ambici říkat o tom či onom globálně-korporátním produktu, že je „zaručeně nejlepší“. Spíše se orientují na tvar betonové konstrukce, staticko-konstrukční souvislosti, ale také na praktickou část zadání – například dostupnost materiálu, logistiku, montáž a demontáž, resp. celkovou realizaci díla a s tím spojené náklady investorů. Obvykle jde o individuální návrhy a technická řešení, s akcentem na chytrý konstrukční návrh, se zohledněním lokace stavby a finančně-logistických možností stavby. Proto bývají návrhy od společnosti ROLAND většinou kombinací několika běžně dostupných systémů, s doplněním dřevěných, plastových nebo ocelových atypických bednicích prvků. Hlavním cílem je myšlenka na začátku, vysoká technická úroveň zpracování a efektivita realizace, s cílem snížení nákladů při realizaci monolitické železobetonové konstrukce, při zachování její vysoké kvality.

30 let na trhu

Historie společnosti ROLAND sahá do roku 1991, kdy tuto firmu (původně na lešení) založili tehdejší dva společníci. V této oblasti firma úspěšně působila více než 25 let na českém stavebním trhu. V tomto období byla společnost orientována spíše na realizaci fasádních lešení, ale i složitějších (prostorových) lešeňových konstrukcí. V roce 2019 došlo k převodu obchodního podílu ve společnosti, a tím i k rozšíření produktového portfolia a služeb o bednění, podpůrné konstrukce, speciální bednicí a podpůrné technologie a komplexní, projekčně-konzultačně-montážně-výrobní servis. Společnost ROLAND sídlí v ČR (okres Praha východ). Její klienti se nacházejí po celém území ČR, částečně na Slovensku, částečně v Německu.