Produkty a technologie

Stěnové bednění

Stěnové bednění

PANAWALL

Stěnové rámové bednění střední kategorie, manipulovatelné ručně i jeřábem, s vnějším rámem ze speciálního ocelového profilu šířky 100 mm a vnitřními žebry z JÄ profilů 80/40 mm, opatřen bednicí obálkou z kvalitní březové foliované překližky tloušťky 18 mm. Bednění je dimenzováno na maximální tlak čerstvé betonové směsi 70 kN/m2 (při použití spínání DW 15) a je vyráběno ve dvou výškových řadách 1,5 m a 3,0 m, v široké šířkové škále s největším panel 3 x 2 m, nejmenším pak 1,5 x 0,25 m. Příslušenství je velmi logicky a efektivně navrženo pro rychlou aplikaci a montáž. Součástí bednicího systému jsou všechny běžné doplňkové prvky, jako betonářské plošiny, stabilizátory, odbedňovací a kloubové rohy, stejně jako rohy pevné, univerzální a sloupové panely – pro řešení pilastrů, sloupů, kolmých a šikmých napojení stěn a jiných tvarově členitějších stěn. Dostupnost: trvale SKLADEM – prodej i pronájem.

PANAWALL PLUS

Stěnové rámové bednění nejvyšší kategorie, manipulovatelné jeřábem, s vnějším rámem ze speciálního ocelového profilu šířky 140 mm a vnitřními žebry z JÄ profilů 120/40 mm, opatřené bednicí obálkou z kvalitní březové foliované překližky tloušťky 18 mm, s možností alternativního spínání z jedné strany (standardně oboustranně). Bednění je dimenzováno na maximální tlak čerstvé betonové směsi 90 kN/m2 (při použití spínání DW 20), je vyráběno ve dvou výškových řadách 1,5 m a 3,0 m, v široké šířkové škále s největší panelem 3 x 2,4 m, nejmenším pak 1,5 x 0,25 m. Příslušenství identické jako u systému PANAWALL – tedy vzájemně kompatibilní. I zde jsou samozřejmostí odbedňovací a kloubové rohy, stejně jako rohy pevné, univerzální a sloupové panely pro řešení pilastrů, sloupů, kolmých a šikmých napojení stěn a jiných tvarově členitějších stěn. Dostupnost: SKLADEM u dodavatele – prodej i pronájem.

MC120-HT20

Stěnové prvkové bednění MC120-HT20, je prvkový systém, složený z ocelových nosníků MC120 (dva děrované profily U120) a na ně kolmých dřevěných nosníků HT20. Na takto připravený rošt, který je vždy individuálně dimenzován dle vstupních parametrů a předpokládaných zatížení, je připevněn bednicí plášť – obvykle z foliované překližky 21 mm, alternativně třívrstvé šalovací desky 21 mm. Toto prvkové bednění je vždy navrhováno individuálně, na základě staticko-tvarově-konstrukčních požadavků, vyplývajících z tvaru betonované konstrukce, požadavků na rychlost ukládání betonové směsi do bednění a jiných souvisejících faktorech. Spínání je obvykle řešeno pomocí tyčí DW15 (DW 20). Příslušenství je kompatibilní se systémy PW x PWP, s příležitostnou nutností výroby speciálních bednicích prvků – dřevěných (např. ramenátů) nebo ocelových (např. styčníků). Dostupnost: trvale SKLADEM – prodej i pronájem.

Průmyslový objekt Děčín – PW

Bytový dům Praha Petřiny – PW

Vilový dům Alto Adige – PWP

Spodní stavba mostu Jaroměř – PWP

více informací

Stropní bednění

Stropní bednění

PANAVELOX

Klasické nosníkové stropní bednění, které je tvořeno základními systémovými prvky ve složení: třívrstvá šalovací deska tloušťky 21 mm formátu 2,5 x 0,5 m, dřevěné nosníky HT20 různých délek, v primárním a sekundárním rastru, hlavice vidlicová a přidržovací, teleskopická stojka na standardu EURO (povrchová úprava úprava pozink), ve výškových provedeních 3m – 5m (max. únosnost 20 kN), s nezbytným příslušenstvím, jako jsou trojnožky, trámové a průvlakové záporky atp. Součástí bednicího systému bývá i dořezová překližka pro řešení mimo-modulárních částí stropního bednění a jiných tesařských detailů – obvykle v provedení foliovaná překližka TOPOL tl. 21 mm, formát 2,5 x 1,25 m. Široké uplatnění tohoto bednicího systému je dáno zejména flexibilitou a možností modifikací v nestandardních situacích.

Dostupnost: trvale SKLADEM – prodej i pronájem.

PANADECK

Stropní panelové bednění umožňuje díky své konstrukci hned dvě bednící metody. Hliníkové panely, opatřené kvalitní foliovanou překližkou, jsou kladeny buďto přímo na PEVNOU HLAVICI, čímž vzniká vodorovné bednění uložené přímo na teleskopické stojky-prostřednictvím této hlavice a nebo jsou hliníkové panely ukládány, prostřednictvím hliníkových nosníků, na PADACÍ HLAVICI, což umožňuje rychlejší systém odbednění s jednoduchým způsobem dočasného podepření vybetonované stropní konstrukce. Jako podpory jsou obvykle používány teleskopické EURO stojky s příslušenstvím, které je vzájemně kompatibilní se systémem PV. I zde je samozřejmostí další příslušenství, pro řešení nestandardních situací – u sloupů, pilastrů a v rozích půdorysu, případně na vykonzolovaném okraji stropní desky. Tento systém je předurčen pro méně členité půdorysy s vyšší četností výškově se opakujících podlaží, nicméně ve variantě PEVNÁ HLAVICE, se tento systém jeví jako vhodný pro jakýkoli strop. Hlavní výhodou systému je nižší pracnost – lehké hliníkové panely, s již namontovanou překližkou, nahrazují dřevěné HT20 nosníky s 3-vrstvou deskou.

Dostupnost: SKLADEM u dodavatele – prodej i pronájem.

MC120-HT20

Stropní prvkové bednění MC120-HT20, je prvkový systém, složený z ocelových nosníků MC120 (dva děrované profily U120) a na ně kolmých dřevěných nosníků HT20. Na takto připravený rošt, který je vždy individuálně dimenzován dle vstupních parametrů a předpokládaných zatížení, je připevněn bednicí plášť – obvykle z foliované překližky tloušťky 21 mm, alternativně třívrstvé šalovací desky 21 mm. Toto prvkové bednění je vždy navrhováno individuálně, na základě staticko-tvarově-konstrukčních požadavků, vyplývajících z tvaru betonované konstrukce, eventuálního náklonu betonované desky a jiných okolností na staveništi. Jako podpory/opěry se používají obvykle teleskopické EURO stojky nebo jiná prostorová nebo věžová podpůrná konstrukce – viz kategorie PODPŮRNÉ A OPĚRNÉ KONSTRUKCE. Stejně jako u stěnové varianty tohoto prvkového bednění, je nutno počítat s příležitostnou výrobou speciálních bednicích prvků – dřevěných (např. ramenátů) nebo ocelových (např. styčníků).

Dostupnost: trvale SKLADEM – prodej i pronájem.

Obytný soubor Liberec – PV

Bytový dům Praha Petřiny – PV

PANADECK – padací hlavice

PANADECK – pevná hlavice

více informací

Podpůrné a opěrné konstrukce

Podpůrné a opěrné konstrukce

Překližky, šalovací desky, řezivo

Překližky, šalovací desky, řezivo

Foliované překližky

Vícevrstvé překližky jsou opatřeny na obou površích tmavě hnědým filmem, který zajišťuje jejich voděodolnost. Jednotlivé vrstvy překližky tvoří křížem lepené dýhy. Běžný formát těchto překližek je 1250 x 2500 mm při tloušťce 21 mm. Pro pohledový povrch betonu s vysokými nároky a zároveň pro větší počet otáček betonáže se používají překližky z kvalitnější břízy. Při standardních nárocích na pohledový beton a pro běžné použití se využívají překližky vyrobené z topolu. Topolové překližky bez ochranné fólie se zase využívají pro běžné dořezy a výplňové ramenáty.

Dostupnost: trvale SKLADEM – prodej i pronájem.

Šalovací desky třívrstvé

Třívrstvé bednicí desky jsou vyrobené z masivního smrkového dřeva a jejich povrch tvoří ochranný film z melaminové pryskyřice. Vzhled betonu má patrnou jemnou strukturu dřeva. Používají se zejména při bednění stropů, stěn, nosných konstrukcí mostů, pilířů apod. Šalovací desky jsou nejčastěji dodávány ve formátu šířky 500 mm a délky 2500 mm (jsou možné i jiné formáty). Tloušťka třívrstvých desek je 21 mm a 27 mm. Díky optimální savosti není beton tak náchylný k tvorbě pórů jako při použití nesavých překližek.

Dostupnost: trvale SKLADEM – prodej i pronájem.

Falcovaná a hoblovaná prkna / palubky

V případě, že je požadavek na pohledový povrch betonu s otiskem bednění z prken, palubek apod. (např. opěry, pilíře a nosná konstrukce mostu) nabízí společnost ROLAND hoblovaná a falcovaná prkna nebo palubky různých tlouštěk a rozměrů. Vkládají se do bednění nebo jsou připevněny na dřevěné ramenáty tvořící tvar betonové konstrukce.

Dostupnost: trvale SKLADEM – prodej.

Stavební řezivo – prkna, fošny a hranoly

Společnost ROLAND nabízí k prodeji jako součást kompletního bednění také stavební řezivo jako jsou hranoly, fošny, prkna, latě apod. Jedná se zpravidla o smrkové dřevo, případně borovicové.

Dostupnost: trvale SKLADEM – prodej.

Reference

více informací

Speciální bednicí prvky

Speciální bednicí prvky

Dřevěné speciály

V oblasti řešení atypických tvarů bednění monolitických železobetonových konstrukcí mají vynikající uplatnění dřevěné příhradové konstrukce a ramenáty pro bednění mostovek, sloupů a jiných tvarově komplikovaných konstrukcí. Mnohdy bývají součástí navrženého nosníkového nebo rámového systémového bednění. V této oblasti nabízíme kompletní technický a poradenský servis v rámci celé fáze projektu. Jsme Vám schopni dodat bednění přesně „na míru“, a tím minimalizovat práci na stavbě. V principu jde o dvě základní kategorie speciálních dřevěných prvků pro bednění: DŘEVĚNÉ PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY se zalisovanými styčníkovými deskami vyráběné nejčastěji z hoblovaných smrkových fošen tl. 50 a 70 mm. Druhou základní kategorií jsou DŘEVĚNÉ ŠABLONY (RAMENÁTY) jejichž výrobu zajišťujeme pomocí technologie CNC frézování obvykle z 3-vrstvých šalovacích desek tl. 27 mm a 21 mm. S ohledem na disponibilitu 5-osého CNC stroje nemáme problém vlastně s žádnými tvarovými dispozicemi. Nedílnou součástí dodávky bývá technický návrh, statické posouzení a prováděcí výkresová dokumentace.

Ocelové speciály

Společnost ROLAND v principu nabízí návrh a výrobu těchto speciálních bednicích komponent: STYČNÍKY A UZLY prostorových bednicích konstrukcí vyrobených na míru podle požadovaného úhlu napojení ocelových nosníků MC 120. OCELOVÉ SOUČÁSTI PODPŮRNÝCH KONSTRUKCÍ jako jsou stojky, příčníky atp.

Reference

více informací

Doplňkový sortiment k bednění

Doplňkový sortiment k bednění

Kotevní a spínací prvky

Pro spínání bednění používáme systém Dywidag, standardně DW15, příp. DW 20 a DW 26. Spínací tyče DW 15 jsou k dispozici v různých délkách od 0,5 m do 6 m, a také jako svařitelné. Dále jsou k dispozici kloubové a pevné matice, spojky, podložky apod. Pro aplikace jednostranného bednění, závěsné lávky nebo šplhavé bednění využíváme nejrůznější kotevní prvky jako jsou kotevní smyčky pro opěrné rámy bednění, kotevní krčky pro konzoly, montážní kotvy a další předem zabetonované kotvy. Pro dodatečné kotvení spínacích tyčí využíváme buď skalní kotvy nebo chemické kotvy. Pro kotvení patek stabilizátorů se nejčastěji využívá šroubových kotev do betonu. Součástí našeho návrhu bednění je samozřejmě i statické posouzení těchto kotevních prvků.

Dostupnost: trvale SKLADEM – prodej i pronájem.

Distanční prvky do betonu

Společnost ROLAND disponuje také širokým sortimentem distančních prvků do betonu. Spínací tyče jsou doplněny při spínání o ochranný systém, který umožňuje jejich znovupoužití (plastová chránička + příslušné kónusy – či jiné ochranné systémy, vyžadující např. vodonepropustnost). Distanční trubky zároveň vymezují správnou tloušťku betonové konstrukce. Nejčastěji jsou v plastovém provedení se zdrsněným povrchem, ale využívá se i vláknobetonových trubek. Žádná betonová konstrukce nelze zhotovit bez distančních podložek výztuže. Jsme schopni zákazníkům nabídnout nejrůznější distanční podložky (betonové, ocelové, plastové; bodové, liniové), a také spoustu dalšího příslušenství k bednění i do betonu.

Dostupnost: trvale SKLADEM – prodej.

Reference

více informací

Pracovní lešení

Pracovní lešení

Hliníkové lešení BOSS

Pojízdné hliníkové lešení BOSS je velmi lehké a je ideální pomocnou konstrukcí nejen ve stavebnictví. Konstrukce mobilní věže je velmi tuhá a bezpečná. Splňuje veškeré požadavky evropských a národních norem pro pojízdná lešení. Pojízdné věže BOSS jsou sestaveny z rámů s integrovanými žebříky, vzpěr, podlážek, okopových zarážek, stavitelných stojek, pojízdných koleček s brzdou a stabilizátorů věže. Montáž je rychlá a snadná, až do výšky 16 m bez nutnosti kotvení. Věže BOSS jsou nabízeny v šířkách 1,45 a 0,85 m a délkách 1,8; 2,5 a 3,2 m.

Dostupnost: trvale SKLADEM – prodej i pronájem.

Reference

více informací

Prvky BOZP a oplocení

Prvky BOZP a oplocení

Pracovní plošiny RINGER 3S

Plošiny Ringer 3S mohou být použity jako betonářské, závěsné (šplhací) či pracovní plošiny nebo jako ochranné bezpečnostní lešení. Jedinečná variabilita – jedna plošina na všechno. Rozměry plošin jsou 2,5 a 3 m, rozestup mezi konzolami jsou vždy 2 m. Mezi plošiny s konzolemi lze vložit další plošinu bez konzolí (meziplošina) pro úpravu požadované délky. Rohové plošiny je možné použít pro vnitřní i vnější rohy (rohy v rozmezí 90 – 110°). Tloušťka podlážek je 45 mm (jedná se o lepenou a impregnovanou dřevěnou podlážku). Únosnost plošin je 300 kg/m², resp. 200 kg/m² pro meziplošiny a rohové plošiny. Plošiny se zavěšují za pomocné adaptéry, které jsou upevněné k zabetonované kotvě. Pracovní plošiny Ringer jsou na stavbu dodávány ve sklopeném stavu, montáž je velmi rychlá.

Dostupnost: trvale SKLADEM – prodej i pronájem.

Sloupky RINGER

Zábradelní sloupek Ringer je praktickým a bezpečným způsobem ochrany na okraji konstrukce. Obsahuje 3 držáky na prkna ve 3 různých výškách. Nemá žádné samostatné menší díly. Instalace je jednoduchá a časově nenáročná. Plynulé nastavení až na max. 60 cm upnutí.

Dostupnost: trvale SKLADEM – prodej i pronájem.

Mobilní staveništní oplocení

V sortimentu společnosti ROLAND nechybí ani mobilní oplocení. Je oblíbené pro svou jednoduchou, rychlou instalaci a snadnou přemístitelnost. Mobilní oplocení je tvořeno z polí ze svařované sítě a je žárově pozinkované. Dílce ze svařované sítě jsou rozměrů 3500×2000 mm. Součástí mobilního oplocení je plotová spojka, betonová nebo plastová patka a boční vzpěra.

Dostupnost: trvale SKLADEM – prodej i pronájem.

Reference

více informací