Kontakty

ROLAND CZ

ROLAND SK

ROLAND CZ

Vedení společnosti

Ing. David Hofrichter Ing. David Hofrichter jednatel-ředitel +420 777 203 367 hofrichter@roland-bedneni.cz
Ing. Tomáš Hromádko technický ředitel +420 777 459 476 hromadko@roland-bedneni.cz
Miloš Sabáček obchodní ředitel +420 608 181 555 sabacek@roland-bedneni.cz

Obchodně-technický úsek

Ing. Martin Novotný speciální bednění (CNC a dřevovýroba) +420 778 779 059 novotny@roland-bedneni.cz
Irena Vichová obchodně-technický zástupce +420 777 459 481 vichova@roland-bedneni.cz
Jiří Janeček technik-projektant +420 777 459 478 janecek@roland-bedneni.cz
Ing. Jakub Cincibus technik-projektant +420 777 459 477 cincibus@roland-bedneni.cz
Ing. Tomáš Rais vedoucí projektového týmu +420 773 576 506 rais@roland-bedneni.cz
Adam Hofrichter technik-projektant junior +420 733 271 929 ahofrichter@roland-bedneni.cz
Ing. Lukáš Chaloupka vedoucí střediska Plzeň +420 773 576 507 chaloupka@roland-bedneni.cz
Ing. Lukáš Orság vedoucí střediska Ostrava +420 601 592 386 orsag@roland-bedneni.cz
Ing. Libor Juřica obchodně-technický zástupce +420 602 796 401 jurica@roland-bedneni.cz

Výrobně–logistický úsek

Lubomír Sukeľ výroba, montáže, koordinace +420 776 797 776 sukel@roland-bedneni.cz
Bc. Lucie Vorasická logistika, sklady, nákupy +420 777 459 482 vorasicka@roland-bedneni.cz
Dominik Ferenc vedoucí skladu Předboj (Praha) +420 776 629 408 ferenc@roland-bedneni.cz
Jakub Jakubec vedoucí skladu Chrást (Plzeň) +420 702 279 235 jakubec@roland-bedneni.cz
Jiří Cviček vedoucí skladu Vratimov (Ostrava) +420 602 576 517 cvicek@roland-bedneni.cz

Finančně-ekonomický úsek

Ing. Martina Tichá finančně-ekonomická manažerka +420 702 207 566 ticha@roland-bedneni.cz
Ing. Jana Šárová hlavní účetní - sarova@roland-bedneni.cz

Sídlo – středisko 1 - Praha

Předboj 119 Kojetice u Prahy 250 72 Tel: +420 777 459 482
ROLAND CZ s.r.o. Zapsána: v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 6641 Zastoupena: Ing. David Hofrichter, jednatel společnosti IČ: 44269293 DIČ: CZ44269293 Č. Ú.: 696741041/0100 Bank. spoj.: Komerční banka a.s. ID dat. schr.: ox6zyd
Předboj 119 Kojetice u Prahy 250 72 Tel: +420 777 459 482
ROLAND servis s.r.o. Zapsána: v OR u MS v Praze, oddíl C 194345 Zastoupena: Ing. David Hofrichter, jednatel společnosti IČ: 24299723 DIČ: CZ24299723 Č. Ú.: 2831314309/0800 Bank. spoj.: Česká spořitelna a.s. ID dat. schr.: enu5eq

Středisko 2 - Plzeň

Bezovka 351 Chrást u Plzně 330 03 Tel: +420 773 576 507

Středisko 3 - Ostrava

Sezonní 643/10 Vratimov 739 32 Tel: +420 601 592 386

ROLAND SK

Vedenie spoločnosti

Ing. Peter Mitter Ing. Peter Mitter generálny riaditeľ +421 911 577 433 mitter@roland-debnenie.sk

Obchodno-technický úsek

Maroš Dendis obchodný manažér +421 903 700 564 dendis@roland-debnenie.sk
Ing. Juraj Frűhwald obchodný manažér +421 911 700 554 fruhwald@roland-debnenie.sk
Ing. Marianna Dendisová technik-projektant +421 911 700 425 dendisova@roland-debnenie.sk
Ing. Adam Strelka technik-projektant +421 911 710 017 strelka@roland-debnenie.sk
Anton Pohančeník technik-projektant +421 911 700 679 pohancenik@roland-debnenie.sk

Výrobno-logistický úsek

Ing. Maria Šottniková špecialista logistiky (Žilina) +421 911 318 955 sottnikova@roland-debnenie.sk
Mgr. Martina Hankova špecialista logistiky (Bratislava) +421 911 700 513 hankova@roland-debnenie.sk

Finančno-ekonomický úsek

Ing. Renáta Ellerová konateľ-finančný manažér +421 903 700 533 ellerova@roland-debnenie.sk

Sídlo Bratislava

Kutuzovova 17 Bratislava 831 03 Slovenská republika
ROLAND SK s.r.o. Zapísaná: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 23868/B Zastúpená:
Ing. Renáta Ellerová, konateľ spoločnosti
Ing. David Hofrichter, konateľ spoločnosti
IČO: 35809841 DIČ: 2020236152 IČO DPH: SK2020236152 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. IBAN: SK54 0900 0000 0051 7543 9560 SWIFT: GIBASKBX

Pobočka Bratislava

Bojnická 20 Bratislava 831 04 Slovenská republika Tel: +421 911 700 513

Pobočka Žilina

Štrková 10 Žilina 010 01 Slovenská republika Tel: +421 911 700 544