Projekce a 3D návrhy

U většiny stavebních projektů, je pro jejich efektivní realizaci účelné, nasazení dočasných konstrukcí (bednění, lešení, podpůrné nebo ochranné konstrukce). Společnost ROLAND se mimo jiné zabývá projektováním těchto dočasných technologií, jejich kalkulacemi a to jak staticko-konstrukčními, tak také ekonomicko-finančními. Tento projekční a konzultační servis je klientům poskytován ve všech fázích výstavby-ať už jde o přípravu stavby, výběr podzhotovitelů, výrobní kalkulace nebo o vlastní realizaci-včetně konzultační činnosti na stavbě. Provádíme projektové dokumentace všech stupňů, od přípravných, po prováděcí nebo výrobně-realizační, technické studie, statické posudky, technologické předpisy a jiné dokumenty, nezbytné pro realizaci dočasných konstrukcí staveb. Hlavní specializací společnosti ROLAND, jsou VTD pro bednicí a podpůrné technologie.

Reference

Myšlenka na začátku je nejdůležitější

Pro zdařilý technický návrh a následnou projektovou dokumentaci bednění a podpůrných konstrukcí je velmi podstatné, na počátku komunikovat s klientem, pochopit jeho požadavky a úvahy, zohlednit veškeré limity a omezení, které ten či onen projekt ovlivňují a na základě těchto informací skicovat „ideová technická řešení“. Nejosvědčenější metodou pro takovou komunikaci, bývá „čtverečkovaný papír a tužka“. Těmito – v dnešní době primitivními grafickými prostředky, obvykle dospějeme na začátku společně s klientem k PRVOTNÍMU NÁPADU. Ten v dalších krocích rozpracováváme „sofistikovanějšími nástroji“. Nicméně podstatné je, již na začátku pochopit zadání, promítnou do technického návrhu staticko-konstrukční možnosti a samozřejmě vše zasadit do časovo-nákladově-logistických souvislostí realizovaného stavebního díla. Na základě takto provedené „rešerše“, zahajujeme obvykle projekční práci ve 2D a předkládáme klientovi koncepty technických řešení.

Technické návrhy jsou skoro jako PUZZLE

Odborně se tomu říká VÝKRESY SKLADBY BEDNĚNÍ nebo VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE PODPŮRNÉ KOSNTRUKCE a na první pohled by se zdálo, že se do sebe jednotlivé komponenty jednoduše skládají, podobně jako PUZZLE…je to pravda jen z části. Při detailnějším rozpracování prvotních návrhů je totiž nezbytné, skloubit dva hlavní účely bednicích konstrukcí, kterými jsou SPRÁVNÉ TVARY monolitické železobetonové konstrukce a BEZPEČNÝ PŘENOS ZATÍŽENÍ při betonáži a to jak toho stálého-od betonové směsi, případně vlastní hmotnosti dočasných konstrukcí, tak i toho nahodilého-kterými jsou zejména klimatická a provozní zatížení. V neposlední řadě jsou veškeré technické dokumentace podřízeny poměrně striktním pravidlům z hlediska BOZP a musejí se navrhovat tak, aby práce na nich byla bezpečná. Lze tedy konstatovat, že ony výkresy skladby bednění a VTD skruží, jsou o něco komplikovanější, než PUZZLE…tam jde „pouze“ o sestavení pěkného obrázku, dle předlohy.

3D modely a statické posudky

Samostatnou disciplínou jsou autorizované statické posudky. Stálá i nahodilá zatížení v různých zatěžovacích stavech je nutno prokombinovat, podpůrnou nebo bednicí konstrukci je nezbytné vymodelovat a ve specializovaných programech zjistit průběhy vnitřních sil, deformací a obecně využitelnosti jednotlivých průřezů a komponent. Protože je velmi často nezbytné, spojit více systémů dohromady a ověřit jejich správnou vzájemnou interakci, přistupujme stále častěji k modelování dočasných konstrukcí ve 3D. Nutno také podotknout, že tvarová členitost některých železobetonových monolitických konstrukcí vyloženě vyžaduje modelování bednění a podpůrných konstrukcí ve 3D. Je to významně přehlednější a někdy to vlastně ani jinak nejde. Celkový současný trend projektování stavebních konstrukcí, se dnes tak jako tak ubírá směrem metody „BIM“ (Building Information Modeling-Informační model budovy) a tedy ani společnost ROLAND, v oblasti 3D modelování, nezůstává pozadu.

Softwarové a jiné vybavení

Pro projektování, modelování a posuzování dočasných konstrukcí, používáme toto základní vybavení:

  • Obyčejná tužka a čtverečkovaný papír – koncepty technických ideí
  • AUTOCAD LT – 2D technické návrhy, VT dokumentace, atp.
  • SOLIDWORKS Standard (s podporou SMP CZ a.s.) – 3D modelování
  • EUROSCHALL – jednodušší výkresy skladby bednění
  • RSTAB s modulem STEEL – statické posudky včetně „napěťové analýzy“
  • RSTAB přídavné moduly STEEL EC3 a TIMBER – statické posudky prutových konstrukcí „ocel x dřevo“
  • Velkoformátový plotr a tiskárny do formátu A0 – tisk výkresů a jiných dokumentů
  • Tiskárny x kopírky x řezačky, atp. – kompletace projektových dokumentací a jiných dokumentů

Reference

Společnost ROLAND exklusivně dodává projekční a konzultační servis, v oblasti bednicích a podpůrných technologií, společnosti SMP CZ a.s. a jejím dceřiným společnostem, v koncernu VINCI. Více o tomto strategickém partnerství, najdete v sekci NAŠI PARTNEŘI

D1106-Hradec Králové-Smiřice-SO 209 most přes řeku Trotinu
(VTD a statické posouzení a koordinace realizace bednění NK a říms-2020/2021)
D35 Časy-Ostrov, SO 214-most přes žel. stanici Uhersko
(VTD, statické posouzení a koordinace realizace bednění NK mostu-2021)
MO Plzeň úsek Křimická-Karlovarská, most SO 1202C – vahadla NK P34 a P35
(VTD, statické posouzení a koordinace nasazení vozíků pro LB-2020/2021)
I/38 obchvat Havlíčkova Brodu-SO 201-most přes trať ČD a řeku Sázavu
(VTD, statické posouzení a koordinace realizace bednění spodní stavby a NK mostu-2021)
Lávka Hradec Králové – bednění pilíře P2
(VTD, statické posouzení a koordinace výroby a montáže pilířové formy)