Římsy, římsy a zase římsy…

27. 5. 2024

…tak by se dal charakterizovat denní režim našich montážníků a tesařů, v posledních týdnech a měsících. Možná je to náhoda anebo spíš zřejmá souvislost se souběžným dokončováním dvou významných obchvatů, dvou významných východočeských měst. Jak na obchvatu Nové Paky (pro společnost PORR), tak na obchvatu Jaroměře (pro společnost MI), dodává ROLAND bednění na klíč celkem pro pět mostů a v danou chvíli bylo třeba, dokončit na čtyřech z nich mostní římsy, aby mohly pokračovat navazující práce. Jedná se povětšinou o dálniční nadjezdy o třech polích, případně mosty rámové s jedním mostním polem. Ať tak či tak, když se realizuje mostní římsa, je to obvykle více o pečlivé a detailní práci, než o velkém množství pronajatých systémových komponentů. Z nich při realizaci takových „kratších říms“, používáme opravdu pouze dřevěné nosníky HT20, kotvy a spínací tyče DW15 s maticemi a třívrstvé šalovací desky. Možná tu a tam „kousek“ lešení BOSS nebo podpůrné konstrukce OP-60 a ochranného zábradelního sloupku, pro zajištění okraje proti pádu z výšky. Všechno ostatní je čistá tesařina. Za zmínku jistě stojí, že římsy jednotlivých mostů jsou si sice velmi podobné, nejsou však tvarově stejné – tedy nelze použít tytéž již vyrobené šablony a „pouze přehazovat“ z mostu na most. V případě nadjezdů na obchvatu Jaroměře sehrává při šalování říms také významnou roli výškový oblouk mostů, který je nutno respektovat.

Podtrženo sečteno – staří zkušení mostaři říkají, že: „římsa dělá most, neboť leccos schová“. Posuďte na přiložených fotografiích, jak se nám ta „pomyslná tečka na dortu“, v případě mostů na obchvatech Nové Paky a Jaroměře, podařila. Jsme rádi, že jsme v minulém týdnu většinu říms již odbedňovali, a tedy máme tuto řemeslně náročnější disciplínu na uvedených stavbách, téměř za sebou.