Malá-veľká stavba

1. 7. 2024

Aj stavba rodinného domu môže v sebe skrývať množstvo detailov, ktoré si vyžadujú zvláštnu pozornosť a um zhotoviteľa. Táto stavba bez pochyby patrí k tejto kategórii. Je navrhnutá vo veľmi svahovitom teréne s tromi  podzemnými a s tromi nadzemnými podlažiami. Má nepravidelný obdĺžnikový pôdorys s jedným dilatačným celkom. Fasády sú členité s nepravidelným vyložením jednotlivých podlaží. Celé dispozičné riešenie je prispôsobené svahovitému terénu, s vytvorením terás v jednotlivých podlažiach a so značnými výškovými úrovňami zakladania.

Rámové debnenie PANAWALL na realizáciu stien a stĺpov všetko samozrejme s vysokým nárokom na rovinatosť a výsledný povrch je tá správna voľba. V prípade nasadenia v kombinácii s jednostrannými oporami sa navyše debnenie uchytávalo na zosilnený sekundárny rošt, ktorý zabezpečil bezchybný tvar výslednej konštrukcie. Na monolitické stropné dosky a terasy je použité tradičné prvkové debnenie PANAVELOX. Mnohé miesta podopretia stojkami si vyžadujú vykonzolovania či premostenia dierovanými nosníkmi UNP120. Čerešničkou na pomyselnej torte je však šikmá sedlová strecha z monolitického betónu hrúbky 200 mm. Použitie podperného systému TC-80 v kombinácii so šikmými rámami z dierovaných nosníkov UNP120 majú za úlohu vytvoriť tuhú konštrukciu a preniesť všetky zaťaženia z tejto netradičnej realizácie.